Search
  Cover Story (2)
  News in News (23)
  K-Contents (0)
  K-Food Story (3)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

   หมวดหมู่: Thai-Korean Cultural
QUIZ ON KOREA กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และช่อง KBS ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขัน ‘Quiz on Korea’ ขึ้นทุกๆปี ซึ่งมีเป้าหมายในการโปรโมทประเทศเกาหลีใต้และการสื่อสารระหว่างต่างประเทศ และในปีนี้ จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประเทศไทย และผู้ชนะจะได้ไปร่วมแข่งขันระดับโลก ‘Quiz on Korea’ ปี 2016 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เปิดรับสมัคร :  วัน...
​ ในที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2015 สมาชิกจำนวน 193 ชาติได้ลงมติครั้งประวัติศาสตร์สนับสนุนทางด้านการเงินจำนวน 400 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Agenda for Sustainable evelopment) ขึ้นในปี ค.ศ. 2030 หรืออีก 15 ปีต่อจากนี้ไป โดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินการพัฒนาตามแบบประชาธิปไตยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานที่เป็นไปตามกฎหมาย เ...
TAEKWONDO SHOW ‘Black Leopard’
(2015-12-02 17:31:29)
กลุ่ม Black Leopard กลุ่มนักกีฬาเทควันโดจากมหาวิทยาลัยดงอา ที่ได้เหรียญทองจากโอลิมปิก, เอเชียนเกมส์ , Universiadec และการแข่งขันระดับนานาชาติอีกมากมาย ได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนชาวไทยอย่างล้มหลามบนเวทีงาน Thailand Korean Friendship  Festival  2015 ด้วยท่วงท่าการแสดงที่งดงาม(พุมเซ) และท่วงท่าการต่อสู้ที่แข็งแรงดุดัน ซึ่งในปีนี้ Black Leopard เข้าร่วมงาน    TKFF เป็นปีที่ 4 การแสดงของกลุ่ม Black Leopard ได้แ...